Missed Opportunity Detection

Sales data bevat informatie over gerealiseerde sales, en niet over gemiste sales. Of toch wel?

Missed Opportunity Detection
Missed Opportunity Detection
Vrumona
Retail

Vrumona is één van de grootste leveranciers voor frisdrank, waters en sappen in Nederland, en leveren hun producten aan alle grote supermarktketens, waaronder Albert Heijn. Op basis van een dynamic K-nearest neighbors model, hebben we in Python een model gemaakt die per Albert Heijn berekent of en hoeveel verbetering in sales er per productgroep nog mogelijk is. Om de juiste features te bepalen, hebben we eerst onderzocht waar de sales van een specifieke frisdank of frisdrankverpakking mee correleert. Om een voorbeeld te geven: in de verschillende gebieden van Nederland blijkt men andere voorkeuren voor frisdrank te hebben. Rivella wordt bijvoorbeeld vooral in het noorden gedronken. Daarnaast worden er in grote steden relatief meer blikjes gekocht dan in dorpen.  

Met ons model kan Vrumona berekenen hoe groot de gemiste kansen zijn. De resultaten worden per week per accountmanager in duidelijke visualisaties in een Power BI rapport weergeven, zodat actie kan ondernomen worden om de gemiste sales om te zetten in gemaximaliseerde kansen.

Missed Opportunity Detection